Giá và thanh toán

GIÁ VÀ THANH TOÁN   

  1. Giá của bất kỳ Sản phẩm nào sẽ được hiển thị trên Trang điện tử theo từng thời điểm, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng. Hình ảnh của Các Sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.
  2. Giá tất cả Các Sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) và đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí áp dụng khác, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng. Chi phí giao hàng sẽ được cộng vào tổng số tiền phải thanh toán khi quý khách đã chọn dịch vụ giao hàng từ các tùy chọn có sẵn.
  3. Chúng tôi không thể hoàn thành đơn đặt hàng của quý khách cho đến khi quý khách đã thanh toán đầy đủ. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng hầu hết các thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận, bằng cách điền các thông tin chi tiết trên trang "Thanh toán". Quý khách có thể thực hiện việc thanh toán bằng cách Đổi điểm (chỉ áp dụng cho thành viên Thẻ Watsons). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ gian lận thẻ tín dụng hoặc thanh toán nào khác. Quý khách có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí thanh toán hóa đơn.
  4. Việc thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản ngân hàng phải nhận được trong vòng 2 ngày kể từ ngày đặt hàng, sử dụng đúng phiếu nộp tiền và số tham chiếu. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trong khung thời gian trên, đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy và quý khách sẽ được thông báo về việc này.
  5. Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, quý khách phải thanh toán đầy đủ đơn đặt hàng tại thời điểm đặt hàng bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của quý khách theo yêu cầu của chúng tôi để xử lý đơn đặt hàng của quý khách.
  6. Ngoài ra, quý khách có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà được chúng tôi đồng ý chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị ràng buộc phải cung cấp trước khi chúng tôi nhận được đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thành viên phải có đủ tiền hoặc điểm thành viên để chi trả khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán nhất định và giới thiệu cho quý khách các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.
  7. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể đặt giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân và chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc bán hàng bao gồm cả quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ khách hàng nào.
  8. Một đơn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ khi đặt hàng. Nếu việc thanh toán của quý khách không thể thực hiện được, đơn đặt hàng sẽ không được chấp nhận và quý khách vui lòng liên hệ với đơn vị phát hành thẻ của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng của quý khách để tiếp tục đơn đặt hàng.
  9. Trang điện tử cung cấp một số lượng lớn Các Sản phẩm và mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp giá của một số Sản phẩm trên Trang điện tử không hiển thị chính xác. Khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào như vậy, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể. Nếu giá đúng của một Sản Phẩm khác với giá được hiển thị trên Trang điện tử, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để được hướng dẫn trước khi gửi Sản Phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của quý khách và thông báo cho quý khách về việc từ chối này.
  10. Giá trên Trang điện tử có thể khác với giá niêm yết tại các cửa hàng của chúng tôi. Ví dụ, Trang điện tử có thể chào bán “Giá độc quyền trên trang điện tử” đối với Các Sản phẩm được chọn mà giá này sẽ rẻ hơn so với giá quy định tại các cửa hàng của chúng tôi.